немски » словенски

Treffen <-s, -> [ˈtrɛfən] NOUN nt

I . treffen <trifft, traf, hat getroffen> [ˈtrɛfən] VERB intr (Ziel)

III . treffen <trifft, traf, hat getroffen> [ˈtrɛfən] VERB refl sich treffen

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文