немски » словенски

Преводи за „Schatz“ в немски » словенски речника (Отидете на словенски » немски )

Schatz <-es, Schätze> [ʃats, plːˈʃɛtsə] NOUN m a. fig

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文