немски » словенски

Преводи за „Artikels“ в немски » словенски речника (Отидете на словенски » немски )

Artikel <-s, -> [arˈtiːkəl, arˈtɪkəl] NOUN m

1. Artikel JUR, ADMIN:

člen m

2. Artikel PUBL:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文