немски » руски

fett [fɛt] ADJ

1. fett (Essen):

2. fett (Erde):

3. fett (ertragreich):

Fett <-(e)s, -e> [fɛt] NOUN nt

2. Fett (Talg):

са́ло ср

3. Fett (Speisefett):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文