Преводи за „ will“ в немски » полски речника (Отидете на полски » немски )

немски » полски

Вижте също: wollen , wollen , wollen

4. wollen (wünschen):

ich wollte, ...

1. wollen (haben wollen):

was will man mehr! fam

1. wollen (beabsichtigen):

2. wollen (behaupten):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文