немски » италиански

Преводи за „uns“ в немски » италиански речника (Отидете на италиански » немски )

II . uns [ʊns] REFL PRON

Вижте също: wir

wir [vi:ɐ̯] PERS PRON (1. pers pl)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文