немски » италиански

sie [zi:] PERS PRON

3. sie sie

lei
la, l'

4. sie sie

li m pl
le f pl

Sie PERS PRON

1. Sie nom sing (Höflichkeitsform):

Sie
Lei

2. Sie nom pl (Höflichkeitsform):

Sie
voi
Sie geh

3. Sie sing, acc von Sie

Sie
La

4. Sie pl, acc von Sie

Sie
Li m pl
Sie
Le f pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文