немски » италиански

Преводи за „reagiert“ в немски » италиански речника (Отидете на италиански » немски )

reagieren <ohne ge-> [reaˈgi:rən] VERB intr

(auf etw acc) reagieren
reagire (a qc)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文