немски » италиански

Преводи за „machen“ в немски » италиански речника (Отидете на италиански » немски )

II . machen [ˈmaxən] VERB refl sich machen

1. machen fam (gedeihen):

2. machen (sich in einen Zustand versetzen):

3. machen (beginnen):

4. machen (passen, aussehen):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文