немски » италиански

lässtRS , läßtUS [lɛst]

lässt 2. u 3. pers sing pr von lassen , lassen

Вижте също: lassen , lassen

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文