немски » италиански

I . in [ɪn] ADJ fam

in flagranti [ɪn flaˈgranti] ADV

in toto ADV

Plug-In <-s, -s> [plʌgˈɪn] NOUN nt INFORM

Rooming-in <-(s)> [ru:mɪŋˈɪn] NOUN nt kein Pl

Geschäftkollege (-in) NOUN

Потребителски запис

Lebensabschnittsgefährte (-in) NOUN

Потребителски запис
Lebensabschnittsgefährte (-in) mf iron scherz
compagno (-a) [di vita] mf

In­haf­tier­ter (-e) NOUN

Потребителски запис
detenuto (-a) mf

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文