немски » италиански

II . fahren <fährt, fuhr, gefahren> [ˈfa:rən] VERB trans

1. fahren +haben (lenken):

2. fahren +haben (befördern):

3. fahren +haben o sein (zurücklegen):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文