немски » италиански
Може би имате предвид: Ballettänzer , Dilettant и Balletttänzer

BallettänzerUS(in) NOUN m(f)

Ballettänzer → Balletttänzer

Вижте също: Balletttänzer

BalletttänzerRS(in) NOUN m(f)

Dilettant(in) <-en, -en; -, -nen> [dilɛˈtant] NOUN m(f)

BalletttänzerRS(in) NOUN m(f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文