немски » италиански
Може би имате предвид: stechend , Katechismus и bestechend

Katechismus <-, Katechismen> [katɛˈçɪsmʊs] NOUN m REL

bestechend ADJ fig

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文