немски » италиански
Може би имате предвид: Kastration , Magistrat , Frustration , Illustration , Substrat и casten

Kastration <-, -en> [kastraˈtsjo:n] NOUN f

Magistrat <-(e)s, -e> [magɪsˈtra:t] NOUN m

1. Magistrat HIST:

2. Magistrat (Stadtverwaltung):

Frustration <-, -en> NOUN f

casten [ˈka:stən] VERB trans

Substrat <-(e)s, -e> [zʊpˈstra:t] NOUN nt BIOL, LING

Illustration <-, -en> [ɪlʊstraˈʦi̯o:n] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文