немски » италиански

Преводи за „aufhalten“ в немски » италиански речника (Отидете на италиански » немски )

II . auf|halten VERB refl sich aufhalten

1. aufhalten (sich befinden):

2. aufhalten fig (verweilen):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文