немски » италиански

See1 <-s, -n> [ze:] NOUN m (Binnensee)

Trasimenischer See [traziˈme:nɪʃɐˈze:] NOUN m

Vierwaldstätter See [fɪ:ɐˈvaltʃtɛtɐ ˈze:] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文