немски » италиански

Rom1 [ro:m] NOUN nt (Hauptstadt Italiens)

Rom
Roma f

Rom2 <-, -a> [rɔm] NOUN m (Zigeuner)

Rom
rom mf

ROM <-(s), -(s)> [rɔm] NOUN nt

ROM abbreviation of read-only memory INFORM

ROM
ROM f

CD-ROM <-, -s> [ʦe:ˈde:rɔm] NOUN f INFORM

CD-ROM-Brenner <-s, -> NOUN m INFORM

CD-ROM-Laufwerk NOUN nt INFORM

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文