немски » италиански

Преводи за „Premier“ в немски » италиански речника (Отидете на италиански » немски )

Premier <-s, -s> [prəˈmje:] NOUN m

Premier → Premierminister

Вижте също: Premierminister

Premierminister(in) NOUN m(f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文