немски » италиански

maß [ma:s]

maß 1. u 3. pers sing imp von messen

Вижте също: messen

I . messen <misst, maß, gemessen> [ˈmɛsən] VERB trans, intr

I . messen <misst, maß, gemessen> [ˈmɛsən] VERB trans, intr

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文