немски » италиански

Lokal <-(e)s, -e> NOUN nt

lokal [loˈka:l] ADJ

1. lokal (örtlich):

2. lokal LING:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文