немски » италиански

Kopf <-(e)s, Köpfe> [kɔpf] NOUN m

4. Kopf (Anführer):

capo m

Kopf-an-Kopf-Rennen <-s, -> NOUN nt

Pro-Kopf-Einkommen NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文