немски » италиански

high <inv> [haɪ] ADJ sl

HightechRS <-(s)> [ˈhaɪˈtɛk] NOUN nt o f kein Pl, High TechRS <-(s)> NOUN nt o f kein Pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文