немски » италиански

Преводи за „Hörnern“ в немски » италиански речника (Отидете на италиански » немски )

Horn <-(e)s, Hörner> [hɔrn] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文