немски » испански

Преводи за „zweiten“ в немски » испански речника (Отидете на испански » немски )

Вижте също: Acht , Acht , acht , acht

Acht1 <-, -en> [axt] NOUN f (Zahl)

achtUS2

acht → Acht² 1.

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文