немски » испански

zum [tsʊm]

zum = zu dem, zu

Вижте също: zu

I . zu [tsu:] PREP +dat

5. zu (Art und Weise):

a pie

I . zu [tsu:] PREP +dat

5. zu (Art und Weise):

a pie

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文