немски » испански

wollen1 <will, wollte, wollen> [ˈvɔlən] (Modalverb)

6. wollen (Passiv: müssen):

wollen3 ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文