немски » испански

Преводи за „wohl“ в немски » испански речника (Отидете на испански » немски )

wohlüberlegt, wohl überlegt [ˈ---ˈ-] ADJ geh

wohlriechend, wohl riechend ADJ geh

wohlausgewogen, wohl ausgewogen ADJ geh

wohlbegründet, wohl begründet [ˈ--ˈ--] ADJ geh

wohldurchdacht, wohl durchdacht [ˈ--ˈ-] ADJ geh

wohlbedacht, wohl bedacht ADJ

wohlerwogen, wohl erwogen ADJ geh

wohlgenährt, wohl genährt ADJ

wohlverstanden, wohl verstanden ADV geh

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文