немски » испански

I . weit [vaɪt] ADJ

weit gereist, weitgereist ADJ

weitreichend, weit reichend ADJ

1. weitreichend (für große Entfernung):

2. weitreichend (umfassend):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文