немски » испански

weißeln VERB trans südd, CH, weißen [ˈvaɪsən] VERB trans

I . wissen <weiß, wusste, gewusst> [ˈvɪsən] VERB trans

3. wissen (sich erinnern):

5. wissen (die Sicherheit haben):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文