немски » испански

I . viel <mehr, am meisten> [fi:l] ADJ INDEF PRON

II . viel [fi:l] ADV

1. viel (häufig):

(muy) a menudo

viel gekauft, vielgekauft ADJ

viel geliebt, vielgeliebt ADJ veraltend

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文