немски » испански
Може би имате предвид: vertan , Verband , Versand и Veranda

Veranda <-, Veranden> [veˈranda] NOUN f

Versand <-(e)s, ohne pl > [fɛɐˈzant] NOUN m

Verband <-(e)s, -bände> NOUN m

1. Verband MED:

2. Verband (Vereinigung):

3. Verband MILIT:

unidad f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文