немски » испански
Може би имате предвид: Raygras и vakant

Raygras <-es, ohne pl > [ˈraɪgra:s] NOUN nt BOT

vakant [vaˈkant] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文