немски » испански

Преводи за „unterhielten“ в немски » испански речника (Отидете на испански » немски )

I . unterhalten* irr VERB trans

1. unterhalten (versorgen):

2. unterhalten (Bauwerk):

3. unterhalten (Pension):

4. unterhalten (Beziehungen, Kontakte):

5. unterhalten (vergnügen):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文