немски » испански

ums [ʊms]

ums = um das, um

Вижте също: um

II . um [ʊm] PREP +gen

IV . um [ʊm] ADV

1. um (ungefähr):

um
um

3. um (Wend):

um und um reg

II . um [ʊm] PREP +gen

IV . um [ʊm] ADV

1. um (ungefähr):

um
um

3. um (Wend):

um und um reg

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文