немски » испански

I . stehen <steht, stand, gestanden> [ˈʃte:ən] +haben o Österr, Schweiz, südd: sein VERB intr

10. stehen (Wend):

II . stehen <steht, stand, gestanden> [ˈʃte:ən] +haben o Österr, Schweiz, südd: sein VERB trans

III . stehen <steht, stand, gestanden> [ˈʃte:ən] +haben o Österr, Schweiz, südd: sein VERB refl

Wache stehen, wache|stehen VERB intr

Wache stehen irr:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文