немски » испански

sovielUS1 [zoˈfi:l] ADV

soviel → viel I.2.

Вижте също: viel

I . viel <mehr, am meisten> [fi:l] ADJ INDEF PRON

II . viel [fi:l] ADV

1. viel (häufig):

(muy) a menudo

I . viel <mehr, am meisten> [fi:l] ADJ INDEF PRON

II . viel [fi:l] ADV

1. viel (häufig):

(muy) a menudo

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文