немски » испански

seine, seiner, seines [zaɪnə, -nɐ, -nəs] POSS PRON

Вижте също: sein , sein

sein <ist, war, gewesen> [zaɪn] VERB intr +sein

Seine <-> [ˈzɛ:n(ə)] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文