немски » испански

Schwinge <-, -n> [ˈʃvɪŋə] NOUN f

1. Schwinge geh (Flügel):

2. Schwinge TECH:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文