немски » испански

schlecht gehen, schlecht|gehen

schlecht gehen irr VERB impers +sein:

schlecht sitzend, schlechtsitzend ADJ

schlecht sitzend Kleidungsstück:

estar a las once fam

schlecht gelaunt, schlechtgelaunt ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文