немски » испански

Schaffen <-s, ohne pl > NOUN nt geh

I . schaffen2 <schafft, schaffte, geschafft> VERB trans (zustande bringen)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文