немски » испански

okay

okay o. k.

Вижте също: o. k.

I . o. k. [oˈke:, oˈkeɪ] INTERJ fam (Partikel)

o. k.
o. k.
o. k.
¡okey! LatAm

II . o. k. [oˈke:, oˈkeɪ] ADJ fam

I . o. k. [oˈke:, oˈkeɪ] INTERJ fam (Partikel)

o. k.
o. k.
o. k.
¡okey! LatAm

II . o. k. [oˈke:, oˈkeɪ] ADJ fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文