немски » испански

OB <-(s), -(s); -, -(s)> NOUN mf

OB abbreviation of Oberbürgermeister(in)

OB
primer(a) alcalde(sa) m(f)

Als-ob-Bestimmung <-, -en> NOUN f JUR

Als-ob-Bilanz <-, -en> NOUN f FIN

Als-ob-Prinzip <-s, -ien> NOUN nt JUR

Als-ob-Bedingung <-, -en> NOUN f JUR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文