немски » испански
Може би имате предвид: negroid , negrid , Nero , Allegro и negiert

negroid [negroˈi:t] ADJ

negrid [neˈgri:t] ADJ

Nero <-s> [ˈne:ro] NOUN m

Allegro <-s, -s [o. Allegri]> [aˈle:gro] NOUN nt MUS

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文