немски » испански

I . natürlich [naˈty:ɐlɪç] ADJ

1. natürlich (allgemein):

2. natürlich (selbstverständlich):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文