немски » испански

nahm [na:m] VERB

nahm 3. imp von nehmen

Вижте също: nehmen

nehmen <nimmt, nahm, genommen> [ˈne:mən] VERB trans

nehmen <nimmt, nahm, genommen> [ˈne:mən] VERB trans

übel nehmen, übel|nehmen VERB trans

übel nehmen irr:

no me lo tome a mal, pero...
le tomó a mal que... +subj

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文