немски » испански

I . machen [ˈmaxən] VERB trans

1. machen:

III . machen [ˈmaxən] VERB refl sich machen

frisch machen, frisch|ma·chen VERB refl

I . bewusst machen, bewusst|machen VERB trans

II . bewusst machen, bewusst|machen VERB refl

bewusst machen sich dat bewusst machen:

publik machen, publik|machen [-ˈ--] VERB trans

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文