немски » испански

lief [li:f] VERB

lief 3. imp von laufen

Вижте също: laufen

I . laufen <läuft, lief, gelaufen> [ˈlaʊfən] VERB intr +sein

1. laufen (rennen, fließen):

I . laufen <läuft, lief, gelaufen> [ˈlaʊfən] VERB intr +sein

1. laufen (rennen, fließen):

wund laufen, wund|laufen [ˈ---] VERB trans

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文