Преводи за „lassen“ в немски » испански речника (Отидете на испански » немски )

1. lassen (unverändert lassen, unterlassen):

1. lassen:

2. lassen (veranlassen):

3. lassen (unverändert lassen):

5. lassen (lassen + sich: möglich sein):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文