немски » испански

konnte [ˈkɔntə] VERB

konnte 3. imp von können

Вижте също: können , können

Können <-s, ohne pl > NOUN nt

1. Können (Wissen):

saber m

2. Können (Fähigkeit):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文